Welkom by

Ondersteun jongmense om veilig te wees
oorgang na volwassenheid

Laai die Love Land-toepassing af
vandag!

Toepassing beskikbaar op Google Play en Itch.io 

Laai die toepassing vandag af

Diary Icon

Visie

Die Love Land-toepassing bied aan jongmense 'n veilige leerwêreld waarin relevante kennis en vaardighede deur speel aangeleer word.
Die inhoud van die Love Land-toepassing is gebaseer op die internasionale tegniese leiding oor seksualiteitsopvoeding van die UNESCO.

 

taboebreker vereniging

Die taboebrekervereniging is die ontwikkelaar van Love Land.
Die doel daarvan is om jongmense die kans te gee om hul seksuele en geestesgesondheid so goed moontlik uit te leef en sodoende hul volle potensiaal te kan ontgin. Meer inligting oor die taboebrekervereniging is hier beskikbaar: